Dorada

Perforacija, numeracija, bigovanje,  štanca manjih ambalaža, povezivanje knjiga mekim ili tvrdim povezom, spiralni povez, su samo neki od izbora grafičke dorade koje možete dobiti kod nas.