Promotivni materijal

Na poslovnom planu, poznavanje rutina, navika, trendova vaših poslovnih partnera je osnov za stvaranje uspešne marketing strategije. U tom smislu, ako ta marketing strategija ne podrazumeva ” brendirane poklone” ili ” brendirani reklamni (promotivni) materijal, verovatno propuštate priliku da vas vide i zapamte, pre svega vaši klijenti i kupci kojima su realno potrebni vaši proizvodi ili usluge.

Promotivni (reklamni) materijal predstavlja najlakši i najefikasniji način ka isticanju vaše firme sa ciljem da se “identifikujete i razlikujete” u odnosu na vašu poslovnu konkurenciju, kao i ka otvaranju novih poslovnih područja, u smislu rasta obima vašeg posla.

Isticanje vašeg poslovnog imena, logoa, dizajna kako bi bili što vidljiviji i lakše se pamtili, u tom smislu promotivni materijal ima jako veliku ulogu.