Usluge

1. DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Grafički dizajn je jedan od važnih činilaca savremenog poslovanja. Sa pravim, kvalitetnim i modernim grafičkim idejama i rešenjima, može se privući i mnogo novih mušterija ali će se i sve Vaše poruke prenositi na pravi način.

Priprema za štampu predstavlja skup radnji pomoću kojih rešenja grafičkog dizajna treba da dovedu do konačnog odštampanog proizvoda. Ona podrazumeva: obradu fotografija, montažu fotografija, unos i prelom teksta i sl. U tu svrhu se koriste računari i posebni programi predviđeni za kvalitetnu grafičku pripremu: Adobe CS kolekcija (InDesign, Photoshop, Illustrator…), Corel Draw.

Štamparija “TRADEPROMET” Vam može ponudi čitavu paletu mogućnosti: od fotografisanja preko dizajna i pripreme za štampu, pa sve do finalnog štampanog proizvoda bilo da je reč o dizajnu logoa, memoranduma, vizit karti, ambalaže, reklamnog materijala ili celokupnog korporativnog identiteta.

2. ŠTAMPA

Offset štampa je najzastupljenija, najisplatljivija i najbrža tehnika štampanja trenutno, čije su osnovne odlike tiču štampe srednjih i velikih serija sa visokim kvalitetom odštampanog materijala. U današnjici, obuhvata i do 90% komercijalne štampe. U proizvodnji, štamparija “TRADEPROMET” koristi mašine Heidelberg GTO i Man Roland, do formata B2.

Digitalna štampa je jedna od najmlađih tehnika štampanja. Ona je pre svega predviđena za štampu manjeg, eventualno srednjeg tiraža, za kratko vreme. Na ovaj način se naročito štampaju: vizit karte, ID kartice, pozivnice, pamfleti, posteri, kalendari, nalepnice,  mini prospekti, katalozi i brošure i sl. Takođe, pogodna je i za štampu manjeg tiraža knjiga.
Naša štamparija je opremljena mašinama Konica Minolta Bizhub Press 1052 (crno – bela, format papira 324×463 mm) i Konica Minolta Acurio Press C3070 (kolor mašina, format papira 487 x 330 mm).

3. GRAFIČKA DORADA

Osnovni postupci grafičke dorade su: sečenje papira na određenu dimenziju, savijanje i i povez papira, bigovanje, perforacija i numeracija, lepljenje, štancovanje, kaširanje, itd. Ovaj proces smo zaokružili svim neophodnim doradnim mašinama (grafički nož, zaklopni tigli, zaklopni štanc tigli, plastifikacija)