Štampani materijal

Iako je današnje digitalno doba, upotreba kompjutera, sajtova, mejlova, i drugih platformi dovelo da se promene načini do kojih se dolazi do korisnika, štampa i štampani materijal su i dalje bez premca ako želite da ostavite trajni uticaj na ciljano “tržište”.

Evo i nekoliko razloga koji govore u prilog štampanom materijalu:

  • vidljivost – štampani materijal ima psihološku “komponentu” tako da su benefiti odštampanog materijala mnogo širi nego što se misli.
  • trajnost –  jer će odštampani materijal smešten negde na stolu ili u uglu, u nekom trenutku ponovo biti uzet i pročitan
  • brend – trgovci jako dobro znaju šta znači odnos “brenda” i štampe.
  • uticaj na tržište – dizajn i reklamiranje u novinama, magazinima, časopisima može Vam doneti do povećanja broja klijenata.
  • uticaj na kupce – za razliku od web reklamiranja, kod štampanog materijala potencijani kupac ili kupac prilikom čitanja se više angažuje tokom dužeg perioda.