Grafička priprema

Grafička tehnologija je skup postupaka usmerenih ka dobijanju odštampanog i dorađenog proizvoda.

Ovi postupci se mogu svrstati u tri grupe:

  • pre-press: priprema za štampanje, zaključno sa izradom štamparske forme,
  • press: samo štampanje na štamparskoj mašini,
  • post-press (dorada): postupak pomoću kojih se od odštampanog tabaka ili trake papira dobija konačan grafički proizvod.